Štětí na mapě - klikněte pro seznam portálů 250 vybraných měst České republiky
Portál Štětí
Domů - Portál ŠtětíKontaktyVytisknoutMapa stránek
Hledat
v sekci
HLEDAT
Vítá Vás informační portál města Štětí, součást celorepublikového projektu portalymest.cz!

Úvodní stránka > Tipy na výlet > Příroda > Chráněné krajinné oblasti

Upozornění

Tyto stránky vyžadují povolený JavaScript. Pokud chcete využívat všech možností, které projekt portalymest.cz nabízí, doporučujeme JavaScript zapnout.

Chráněné krajinné oblasti

Oblast: město | okres | kraj | celá ČR | v okruhu
Stránka: 1
Nalezeno: 10 záznamů
Zobrazeno: 1 - 25
přetažením ikony nastavíte vaši pozici na mapě

Galerie: Národní přírodní rezervace Lovoš
Národní přírodní rezervace Lovoš
Galerie: Národní přírodní rezervace Lovoš
Národní přírodní rezervace Lovoš
Galerie: Národní přírodní rezervace Lovoš
Národní přírodní rezervace Lovoš
1

Národní přírodní rezervace Lovoš

Nápadný kuželovitý vrch (570 m) s nasedajícím hřebenem 2,5 km SZ od Lovosic. NPR byla vyhlášena v roce 1948 na výměře 49,99 ha k ochraně teplomilných společenstev charakteru stepi, lesostepi a listnatého lesa, jejichž rozmístění určuje expozice svahů, stupeň zazemnění svahových sutí, jakož i reakce půd, vytvořených na odlišných typech neovulkanitů.

Souměrný kužel Velkého Lovoše o sklonu svahů 20 - 25° je budován čedičovou horninou olivinickým nefelinitem s vysokým obsahem vápenatých sloučenin. Hornina místy vystupuje na povrch skalkami s naznačenou sloupcovitou odlučností. Pod nimi jsou ...

http://www.ceskestredohori.ochranaprirody.cz/

LITOMĚŘICE
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní přírodní rezervace Malý a Velký Štít
Národní přírodní rezervace Malý a Velký Štít
Galerie: Národní přírodní rezervace Malý a Velký Štít
Národní přírodní rezervace Malý a Velký Štít
Galerie: Národní přírodní rezervace Malý a Velký Štít
Národní přírodní rezervace Malý a Velký Štít
2

Národní přírodní rezervace Malý a Velký Štít

Rezervaci tvoří dvě oddělené části jihozápadně orientované stráně ve Vinařském údolí 1,5 km jihovýchodně od obce Vinařice. Rezervace byla vyhlášena v roce 1989, její výměra činí 8,61 ha, nadmořská výška je 440 m.

Předmětem ochrany je ekosystém opukových skalních hran a sutí s populací ohrožené medvědice lékařské (Arctostaphylos uva-ursi) a ohroženého zimostrázku alpského (Polygaloides chamaebuxus).

Podloží je tvořeno prvohorními permskými sedimenty (jílovce, prachovce), na které nasedají druhohorní sedimenty české křídové pánve (cenomanské pískovce, spodnoturonské jílovce a prachovit...

http://www.ceskestredohori.ochranaprirody.cz/

LITOMĚŘICE
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní přírodní rezervace Milešovka
Národní přírodní rezervace Milešovka
Galerie: Národní přírodní rezervace Milešovka
Národní přírodní rezervace Milešovka
Galerie: Národní přírodní rezervace Milešovka
Národní přírodní rezervace Milešovka
3

Národní přírodní rezervace Milešovka

Rezervace byla zřízena v roce 1951, její výměra činí 60,32 ha. Motivem ochrany jsou lesní ekosystémy na svazích hory, společenstva skal a sutí a další hodnoty a jevy, vyplývající z výjimečného postavení Milešovky mezi ostatními kopci Českého středohoří (nejvyšší hora - 837 m n.m., značné převýšení proti okolí, zvláštnosti místního klimatu ap.).

Masiv Milešovky je budován sodalitickým trachytem šedé až zelenavě šedé barvy s vyrostlicemi alkalického živce, hauynu, sodalitu a amfibolu. Hornina místy vytváří mohutné sloupy, rozpadající se šikmo k podélné ose na desky. Při úpatí vystupují i č...

http://www.ceskestredohori.ochranaprirody.cz/

LITOMĚŘICE
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní přírodní rezervace Oblík
Národní přírodní rezervace Oblík
Galerie: Národní přírodní rezervace Oblík
Národní přírodní rezervace Oblík
Galerie: Národní přírodní rezervace Oblík
Národní přírodní rezervace Oblík
A

Národní přírodní rezervace Oblík

Dominantní vrch (509 m) okrsku Chožovské středohoří. NPR byla zřízena na ploše 20,50 ha v roce 1967 k ochraně cenných teplomilných společenstev na výhřevném geologickém podkladu zásadité povahy v nejsušší oblasti Čech, úzce závislých druhovým složením na expozici a morfologii svahů, nadmořské výšce a odlišnostech pedogenetických pochodů.

Oblík je výrazný suk ve tvaru komolého kužele, elipsovitě protaženého ve směru JZ-SV, budovaný nefelinickým bazanitem. Sousední vrchy Srdov a Brník jsou z olivinického nefelinitu. Všechny tři kopce prodělaly podobný geologický vývoj. Vznikly ve stejném ...

http://www.ceskestredohori.ochranaprirody.cz/

LITOMĚŘICE
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní přírodní rezervace Raná
Národní přírodní rezervace Raná
Galerie: Národní přírodní rezervace Raná
Národní přírodní rezervace Raná
Galerie: Národní přírodní rezervace Raná
Národní přírodní rezervace Raná
B

Národní přírodní rezervace Raná

Bezlesá JZ část trojvrcholového masivu (457 m) nad stejnojmennou obcí ve výšce 307 - 406 m n.m. NPR byla zřízena v roce 1951 na výměře 9,30 ha. Ještě před tím (od r. 1936) byla Raná městskou rezervací Loun. Raná je mezinárodně významnou ukázkou dochovaných zbytků xerotermních travinných společenstev s kavyly a s výskytem kriticky ohroženého ovsíře stepního na západní hranici rozšíření.

Původně podpovrchové žilné těleso je tvořeno čedičovou horninou olivinickým nefelinitem. Bylo obnaženo odnosem okolních měkčích usazených hornin teplického souvrství. Vznikl příkrý kontrast mezi výrazným ...

http://www.ceskestredohori.ochranaprirody.cz/

LITOMĚŘICE
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní přírodní rezervace Sedlo
Národní přírodní rezervace Sedlo
Galerie: Národní přírodní rezervace Sedlo
Národní přírodní rezervace Sedlo
Galerie: Národní přírodní rezervace Sedlo
Národní přírodní rezervace Sedlo
C

Národní přírodní rezervace Sedlo

Národní přírodní rezervace byla zřízena v roce 1968, výměra činí 51,97 ha. Motivem ochrany je mohutný tefritový hřeben s příkrými svahy a mocnými sutěmi, stabilizovanými většinou přirozenými listnatými porosty, které jsou místy až pralesovitého charakteru. Skály, vysunuté k jihu porůstá vzácná teplomilná květena. Nejvyšší hora geomorfologického podcelku Verneřické středohoří (727 m), dominující Úštěcké kotlině.

Sedlo je vulkanický peň, budovaný sodalitickým tefritem tmavošedé barvy. Při S okraji NPR nasedá trachytoidní hornina, místně autometamorfně rozložená na pestře zbarvené sekundár...

http://www.ceskestredohori.ochranaprirody.cz/

LITOMĚŘICE
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní přírodní rezervace Bořeň
Národní přírodní rezervace Bořeň
Galerie: Národní přírodní rezervace Bořeň
Národní přírodní rezervace Bořeň
Galerie: Národní přírodní rezervace Bořeň
Národní přírodní rezervace Bořeň
D

Národní přírodní rezervace Bořeň

Vrch s výrazným skalnatým vrcholem, krajinná dominanta (539 m), asi 1,5 km jižně od Bíliny.Rezervace zde byla vyhlášena na výměře 23,24 ha roce 1977. Bořeň je mohutný vypreparovaný lakolit nefelinického fonolitu s příkrými erozně–denudačními svahy. Předmětem ochrany jsou ohrožená rostlinná společenstva s řadou zvláště chráněných druhů rostlin, na nepřístupných skalách hnízdí vzácní dravci. Význačný turistický a vyhlídkový bod.

V podloží je dvojslídná a biotitická kataklastická ortorula proterozoického stáří, která byla ve druhohorách zakryta křídovými turonskými slínovci. Ve třetihorách...

http://www.ceskestredohori.nature.cz/

LITOMĚŘICE, MICHALSKÁ
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Chráněná krajinná oblast České středohoří
Chráněná krajinná oblast České středohoří
Galerie: Chráněná krajinná oblast České středohoří
Chráněná krajinná oblast České středohoří
Galerie: Chráněná krajinná oblast České středohoří
Chráněná krajinná oblast České středohoří
Galerie: Chráněná krajinná oblast České středohoří
Chráněná krajinná oblast České středohoří
Galerie: Chráněná krajinná oblast České středohoří
Chráněná krajinná oblast České středohoří
Galerie: Chráněná krajinná oblast České středohoří
Chráněná krajinná oblast České středohoří
E

Chráněná krajinná oblast České středohoří

Chráněná krajinná oblast České středohoří má rozlohu 1063 km² a rozprostírá se na severu Čech, po obou březích dolního toku české části Labe. CHKO byla vyhlášena dne 19. 3. 1976. Administrativně náleží její území Ústeckému a Libereckému kraji a 7 okresům (Česká Lípa, Děčín, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem). Obsahuje 335 katastrálních území (z toho 236 úplných katastrů a 99 katastrálních území dělených hranicí CHKO). Její území zahrnuje cca 84 % stejnojmenného geomorfologického celku. Trvale zde žije zhruba 140 tisíc obyvatel, což je počet více než dvojnásobný ve srovnání s ...

http://www.ceskestredohori.nature.cz/

LITOMĚŘICE, MICHALSKÁ
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Farma Třebušín-Zababeč
Farma Třebušín-Zababeč
Galerie: Farma Třebušín-Zababeč
Farma Třebušín-Zababeč
Galerie: Farma Třebušín-Zababeč
Farma Třebušín-Zababeč
Galerie: Farma Třebušín-Zababeč
Farma Třebušín-Zababeč
Galerie: Farma Třebušín-Zababeč
Farma Třebušín-Zababeč
Galerie: Farma Třebušín-Zababeč
Farma Třebušín-Zababeč
Galerie: Farma Třebušín-Zababeč
Farma Třebušín-Zababeč
Galerie: Farma Třebušín-Zababeč
Farma Třebušín-Zababeč
F

farma Třebušín-Zababeč

Naleznete nás v severních Čechách, v chráněné krajinné oblasti České středohoří. Farma leží na samotě v kopcích nad malebnou obcí Třebušín, asi 10 km od Litoměřic a přibližně 70 km od Prahy. Okolí protíná jezdecká stezka, která v budoucnosti povede ze SRN až na Šumavu. Pro oblast severních Čech již byla vydána mapa této stezky a naše farma je zde vyznačena jako jeden z možných cílů. Nádherná okolní příroda a klid, s možností pěší turistiky, výletů na koních či na kole, Vám umožní příjemně strávit dovolenou, víkend nebo jen jednodenní výlet.

Může se zdát, že rekreace na farmě je sezónní z...

http://www.farmazababec.cz/

TŘEBUŠÍN
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Sutom - výchozí bod
Sutom - výchozí bod
G

Radobýl - poslední zastavení K. H. Máchy v roce 1836

Pozoruhodnosti po cestě:
Malé a Velké Žernoseky (vinice a vinné sklepy), vyhlídka od Máchova kříže na vrcholu kopce Radobýl – a uzavřený lom s dokonalou odlučností čediče - Žalhostice: jezero a vlaková zastávka.

Trasa pro pěší (22 km) Ubytování Sutom - po silnici ven z obce na Boreč - Režný Újezd po žluté cyklistické značce - Bílinka - Malé Žernoseky - pravidelný přívoz na Velké Žernoseky – vrch Radobýl - lom pod Radobýlem – jezero Žalhostice – vlakem do Lovosic a odtud autobusem do Sutomi /spoj směr Milešov/, popř. jedeme vlakem jen do Třebenic - města a pěšky se vracíme čtyři kilomet...

http://www.ubytovanisutom.eu/

VELKÉ ŽERNOSEKY
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Stránka: 1
Nalezeno: 10 záznamů
Zobrazeno: 1 - 25

Facebook

Sdílejte

Sdílejte: Portály měst
A co vy na to? Facebook Twitter Google záložka Delicious záložka Linkuj

Sdílejte: Portál Štětí
A co vy na to? Facebook Twitter Google záložka Delicious záložka Linkuj

Další portály v okolí

Rádi uvítáme

Součást celorepublikového projektu portalymest.cz!
Domů | Kontakty | Novinky | Mapa stránek | Vytisknout | Přidat do oblíbených
Copyright © 2008 - 2018 www.portalymest.cz, všechna práva vyhrazena